Kanał Wyżej
Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.
Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06
Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:
Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany) niedostępne cyfrowo.Niektóre dokumenty w formie Word niedostępne cyfrowo. W miarę możliwości pliki będą przekształcane.Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.
Wyłączenia:
Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.Niektóre treści powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-31
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kowalska, kowalska.magdalena@zgn.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 33 66 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich
Dostępność architektoniczna
Budynek siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00–464 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Dragonów 01, Szwoleżerów 04, 02, 01
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami przy budynku
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Szwoleżerów
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 33 66 100
Dostosowania w budynku: pętla indukcyjna, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.
Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 1, ul. Pawia 9, 00–164 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Nalewki 01, Anielewicza 04,02,05,06, Zamenhofa 01
Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami 30 metrów od Siedziby ADK-1 na ul. Pawiej
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Pawiej
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 88 71 112, 22 88 71 116
Dostosowania w budynku: domofon przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 2, ul. Wilcza 38a, 00-679 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Hoża 01, Hoża 02, Hoża 04, Plac Konstytucji 05,
Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami
Wejście dostępne z pochylnią
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pok. nr 6 na parterze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 89 12 112 lub 22 88 12 100
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wjeździe na teren nieruchomości oraz domofon przy drzwiach wejściowych
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek Urzędu m. st. Warszawy, wykorzystywany przez Administrację Domów Komunalnych nr 4, ul. Jezuicka 1/3, 00-238 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Stare Miasto 02, Stare Miasto 01, Kapitulna 01, Kapitulna 02
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Kanonia 8
Dostępna jest rozkładana pochylnia do wejścia od strony prześwitu bramowego
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: ochrona - znajduje się po prawej stronie zaraz za wejściem lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 10 100 lub 22 53 10 112
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów
Pomieszczenia Administracji Domów Komunalnych nr 4 znajdują się na parterze oraz 1 piętrze budynku Jezuicka 1/3. Obsługa klienta odbywa się na parterze po lewej stronie . Punkt podawczy wraz z sekretariatem ADK-4, znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie na końcu ciągu pieszego.
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Lokal Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12, 00–362 Warszawa – Punkt obsługi klienta
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, M Nowy Świat - Uniwersytet
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika
Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać trzy stopnie zewnętrzne od strony ul. Gałczyńskiego lub jeden stopień zewnętrzny od strony ul. Kopernika
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12a, 00–362 Warszawa – budynek główny
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, Nowy Świat – Uniwersytet
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika
Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać jeden stopnień zewnętrzny oraz schody wewnątrz budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Ordynacka 9, 00–362 Warszawa – lokal przeznaczony dla części administratorów ADK-5
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, Nowy Świat - Uniwersytet
Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika
Wejście niedostępne - drzwi o szerokość poniżej 90 cm z poziomu parteru budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 6, ul. F. S. Jezierskiego 3/5, 00–457 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Rozbrat 04, Śniegockiej 01
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Przemysłowej róg Koźmińskiej.
Wejście dostępne z pochylnią od ul. Jezierskiego
Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 75 100 lub 22 53 75 112
Dostosowania w budynku:, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek oraz domofon przywołujący przy wejściu do budynku
Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku
Budynek siedziby Pionu Finansowo- Księgowego ZGN. ul. Mokotowska 67a, 00-530 Warszawa
Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Wspólna 02, Pl. Trzech Krzyży 03
Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Wilczej 10
w bezpośrednim sąsiedztwie wejściowego do prześwitu bramowego
Wejście niedostępne - siedmiostopniowe schody
Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat
Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 62 77 505
Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych
Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynkuStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Deklaracja dostępności
Raport o stanie dostępności

Wersja standardowa