Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-06

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  • Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF (skany) niedostępne cyfrowo.
  • Niektóre dokumenty w formie Word niedostępne cyfrowo. W miarę możliwości pliki będą przekształcane.
  • Sporadycznie pojawiają się błędy w opisach i treściach przycisków oraz linków.

Wyłączenia:

  • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
  • Niektóre treści powstały poza Zakładem Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, dlatego nie odpowiadamy za jego dostępność.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

  • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
  • Deklarację zaktualizowano dnia: 2022-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Kowalskakowalska.magdalena@zgn.waw.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 33 66 100. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Budynek siedziby Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00–464 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Dragonów 01, Szwoleżerów 04, 02, 01

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami przy budynku

Wejście dostępne z pochylnią od ul. Szwoleżerów

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pracownik ochrony – kontrola wejścia do budynku

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 33 66 100

Dostosowania w budynku: pętla indukcyjna, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wejściu do budynku

Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Na stronie internetowej www.zgn.waw.pl jest zamieszczona informacja o działalności w języku migowym i tekście łatwym do czytania ETR.

Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 1, ul. Pawia 9, 00–164 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Nalewki 01, Anielewicza 04,02,05,06, Zamenhofa 01

Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami 30 metrów od Siedziby ADK-1 na ul. Pawiej

Wejście dostępne z pochylnią od ul. Pawiej

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 88 71 112, 22 88 71 116

Dostosowania w budynku: domofon przywołujący przy wejściu do budynku

Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 2, ul. Wilcza 38a, 00-679 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Hoża 01, Hoża 02, Hoża 04, Plac Konstytucji 05,

Miejsce parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami

Wejście dostępne z pochylnią

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: pok. nr 6 na parterze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 89 12 112 lub 22 88 12 100

Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek przywołujący przy wjeździe na teren nieruchomości oraz domofon przy drzwiach wejściowych

Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek Urzędu m. st. Warszawy, wykorzystywany przez Administrację Domów Komunalnych nr 4, ul. Jezuicka 1/3, 00-238 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Stare Miasto 02, Stare Miasto 01, Kapitulna 01, Kapitulna 02

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami znajduje się przy ulicy Kanonia 8

Dostępna jest rozkładana pochylnia do wejścia od strony prześwitu bramowego

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: ochrona - znajduje się po prawej stronie zaraz za wejściem lub sekretariat na 1 piętrze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 10 100 lub 22 53 10 112

Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów

Pomieszczenia Administracji Domów Komunalnych nr 4 znajdują się na parterze oraz 1 piętrze budynku Jezuicka 1/3. Obsługa klienta odbywa się na parterze po lewej stronie . Punkt podawczy wraz z sekretariatem ADK-4, znajduje się na I piętrze budynku, po prawej stronie na końcu ciągu pieszego.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Lokal Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12, 00–362 Warszawa – Punkt obsługi klienta

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, M Nowy Świat - Uniwersytet

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika

Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać trzy stopnie zewnętrzne od strony ul. Gałczyńskiego lub jeden stopień zewnętrzny od strony ul. Kopernika

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112

Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Gałczyńskiego 12a, 00–362 Warszawa – budynek główny

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, Nowy Świat – Uniwersytet

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika

Wejście niedostępne. Aby dostać się na poziom parteru budynku należy pokonać jeden stopnień zewnętrzny oraz schody wewnątrz budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych nr 5, ul. Ordynacka 9, 00–362 Warszawa – lokal przeznaczony dla części administratorów ADK-5

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Ordynacka 01, 02, Nowy Świat - Uniwersytet

Miejsca parkingowe dla Osób z Niepełnosprawnościami: Najbliższe miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajdują się przy ulicy Kopernika

Wejście niedostępne - drzwi o szerokość poniżej 90 cm z poziomu parteru budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 66 00 100 lub 22 66 00 112

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek siedziby Administracji Domów Komunalnych Nr 6, ul. F. S. Jezierskiego 3/5, 00–457 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Rozbrat 04, Śniegockiej 01

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Przemysłowej róg Koźmińskiej.

Wejście dostępne z pochylnią od ul. Jezierskiego

Toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami na parterze budynku

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: punkt zgłoszeń na parterze lub sekretariat na 1 piętrze

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 53 75 100 lub 22 53 75 112

Dostosowania w budynku:, oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych, dzwonek oraz domofon przywołujący przy wejściu do budynku

Obsługa klienta odbywa się na parterze budynku

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

Budynek siedziby Pionu Finansowo- Księgowego ZGN. ul. Mokotowska 67a, 00-530 Warszawa

Przystanki komunikacji zbiorowej w pobliżu obiektu: Wspólna 02, Pl. Trzech Krzyży 03

Najbliższe miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością znajduje się przy ulicy Wilczej 10
w bezpośrednim sąsiedztwie wejściowego do prześwitu bramowego

Wejście niedostępne - siedmiostopniowe schody

Miejsce uzyskania informacji dodatkowych: sekretariat

Telefon do osoby, która może udzielić wsparcia na miejscu: 22 62 77 505

Dostosowania w budynku: oznaczenia kontrastowe schodów, oznaczenia kontrastowe drzwi i elementów szklanych

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku

 
 
Wprowadził Balik Tomasz 28-09-2020
Aktualizujący Słabuszewska Hanna 06-04-2022
Zatwierdzający Gawęcka Małgorzata 06-04-2022
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 06-04-2022
Liczba odwiedzin: 1134