Kanał Wyżej
Rekrutacja 2022
Ogłoszenia na stanowisko:
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w Dziale Technicznym
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych
Inspektor w Dziale Technicznym
Administrator (4 etaty)
Starszy Inspektor w Dziale Administracyjnym (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Ksiegowa-y
Specjalista - Dział Finansowo-Księgowy
Starszy Inspektor ds. Tchnicznych
Specjalista w Dziale Nieruchomości
Ksiegowa w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów - Zespół ds Rozliczeń Mediów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Starszy Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Specjalista w Dziale Technicznym
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Księgowa-y w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów - Zespół ds. Rozliczeń Mediów
Ksiegowa-y
Inspektor w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Inspektor w Dziale Windykacji
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Specjalista w Dziale Zamowień Publicznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Starszy Inspektor w Dziale Windykacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Główny Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Starszy Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Starszy Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Starszy Inspektor ds. Technicznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Starszy Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym
Administrator (2 etaty)
Inspektor (ds. Windykacji) w Zespole Radców Prawnych Procesowym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Administrator (2 etaty)
Specjalista w Dziale Technicznym (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Radca Prawny w Zespole Radców Prawnych Procesowym (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Specjalista w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w Dziale Technicznym
Specjalista w Dziale Technicznym (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Administrator (2 etaty)
Administrator
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (0.25 etatu)
Starszy Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Specjalista w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów
Starszy Inspektor ds Wspólnot Mieszkaniowych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Administrator
Administrator (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika 3 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Administrator (umowa na czas okreslony w celu zastępstwa pracownika 3 etaty)
Inspektor ds. Windykacji (umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika)
Księgowa w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Starszy Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Rekrutacja 2022

Wersja standardowa