Kanał Wyżej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)

TerminZałączniki
Obowiązekinformacyjnydlakandydatówdopracy.pdf
Inspektor Nadzoru Inw. ds.  Elektrycznych 60NK2021.pdf
Info. o rozstrz. Inspektor Nadzoru Inw. ds Elektrycznych 60nk2021.pdf


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Specjalista ds. Wspólnot Mieszkaniowych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Dziale Ekonomicznym (1 etat)
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (1 etat)
Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Administrator (1 etat)
Starszy Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds.Elektrycznych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds.Budowlanych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Starszy Referent w Dziale Lokali Użytkowych (1 etat)
Specjalista w Dziale KC
Starszy Specjalista w Dziale Windykacji (1 etat)
Specjsliata w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Specjalista w Dziale Ekonomicznym (1 etat)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Referent w Dziale Lokali Użytkowych
Specjalista w Dziale Ekonomicznym ( 1 etat)
Administrator (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds.Budowlanych (1 etat)
Specjalista w Dziale Ekonomicznym (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista ds.Wspólnot Mieszkaniowych (1 etat)
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Elektrycznych
Starszy Inspektor ds. Windykacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Starszy Inspektor w Dziale Finansowo-Księgowym
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Elektrycznych w Dziale Technicznym
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych w Dziale Technicznym
Starszy Inspektor ds. Windykacji
Specjalista w Dziale Lokali Użytkowych (2 etaty)
Specjalista ds. Technicznych
Starszy Inspektor w Dziale Ewidencji Czynszu Opłat i Rozliczeń Mediów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych w Dziale Technicznym (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych w Dziale Technicznym (1 etat)
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w ADK
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w ADK
Specjalista w Dziale Finansowo Księgowym
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa