Kanał Wyżej
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia na stanowisko:

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Administrator (3 etaty)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds.Elektrycznych
Specjalista ds.Ochrony Przeciwpożarowej ( 1 etat )
Specjalista w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat)
Księgowy-Księgowa - Zespół ds. Czynszu i Opłat (1 etat)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji
Inspektor-Obsługa Kancelaryjna Zespołu Radców Prawnych (1 etat)
Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Inspektor ds. technicznych (1 etat)
Administrator (2 etaty)
Administrator ( 2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Administrator (4 etaty)
Specjalista ds. Eksploatacji (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Saniatarnych (2 etaty)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - Zespół ds. rozliczeń VAT
Księgowa Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów KOmunalnych ( 1 etat )
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Główny Specjlista w Dziale Technicznym
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Referent w Dziale Eksploatacji (1 etat)
Starszy Inspektor w Dziale Eksploatacji (2 etaty)
Administrator ( 2 etaty)
Specjalista w Dziale Windykacji (1 etat)
Księgowa Księgowy - Zespół ds. Czynszu i Opłat
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Starszy Inspektor w Dziale Eksploatacji (2 etaty)
Referent
KSIĘGOWA-KSIĘGOWY - Zespół ds. Rozliczeń Mediów
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. rozliczeń VAT
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg (1 etat)
Zastępca Głównego Księgowego (1 etat)
KSIĘGOWA KSIĘGOWY - Zespół ds. Czynszu i Opłat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (na zastępstwo)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Administrator (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej w Dziale Technicznym (1 etat)
Inspektor (pion techniczny) 2 etaty
Zastępca Głównego Księgowego (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. rozliczeń VAT (na zastępstwo)
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. VAT (1 etat)
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - Zespół ds. VAT (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Inspektor w Dziale Eksploatacji
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Z-ca Kierownika ds. Eksploatacji w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Administrator (4 etaty)
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej w Dziale Technicznym (1 etat)
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Z-ca Głównego Księgowego
Księgowa - Księgowy
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat - na zastępstwo)
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat-na zastępstwo)
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym ds. PPOŻ (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji (1 etat)
Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa