Kanał Wyżej
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych

TerminZałączniki
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Obowiązek informacyjny dla kandydatów
rozstrzygnięcie konkursu


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Administrator (3 etaty)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds.Elektrycznych
Specjalista ds.Ochrony Przeciwpożarowej ( 1 etat )
Specjalista w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat)
Księgowy-Księgowa - Zespół ds. Czynszu i Opłat (1 etat)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji
Inspektor-Obsługa Kancelaryjna Zespołu Radców Prawnych (1 etat)
Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Inspektor ds. technicznych (1 etat)
Administrator (2 etaty)
Administrator ( 2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Administrator (4 etaty)
Specjalista ds. Eksploatacji (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Saniatarnych (2 etaty)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - Zespół ds. rozliczeń VAT
Księgowa Księgowy w Dziale Finansowo-Księgowym
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów KOmunalnych ( 1 etat )
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Główny Specjlista w Dziale Technicznym
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Referent w Dziale Eksploatacji (1 etat)
Starszy Inspektor w Dziale Eksploatacji (2 etaty)
Administrator ( 2 etaty)
Specjalista w Dziale Windykacji (1 etat)
Księgowa Księgowy - Zespół ds. Czynszu i Opłat
Specjalista w Dziale Administracyjnym (Archiwum)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Starszy Inspektor w Dziale Eksploatacji (2 etaty)
Referent
KSIĘGOWA-KSIĘGOWY - Zespół ds. Rozliczeń Mediów
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. rozliczeń VAT
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Inspektor w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg (1 etat)
Zastępca Głównego Księgowego (1 etat)
KSIĘGOWA KSIĘGOWY - Zespół ds. Czynszu i Opłat
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (na zastępstwo)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Administrator (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej w Dziale Technicznym (1 etat)
Inspektor (pion techniczny) 2 etaty
Zastępca Głównego Księgowego (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. rozliczeń VAT (na zastępstwo)
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - zespół ds. VAT (1 etat)
Główny Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym - Zespół ds. VAT (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Inspektor w Dziale Eksploatacji
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Z-ca Kierownika ds. Eksploatacji w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Administrator (4 etaty)
Specjalista w Zespole Kosztorysowym (1 etat)
Główny Specjalista ds. Ochrony Przeciwpożarowej w Dziale Technicznym (1 etat)
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych (na zastępstwo)
Z-ca Głównego Księgowego
Księgowa - Księgowy
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat - na zastępstwo)
Referent w Administracji Domów Komunalnych (1 etat)
Specjalista w Dziale Finansowo-Księgowym (1 etat-na zastępstwo)
Starszy Specjalista w Dziale Technicznym ds. PPOŻ (1 etat)
Specjalista ds. Windykacji (1 etat)
Specjalista w Dziale Technicznym (1 etat)
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa