Kanał Wyżej
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia na stanowisko:

Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Inspektor pion techniczny 5 etatów
Księgowy Księgowa
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Księgowy Księgowa
Inspektor ds. Wspólnot Mieszkaniowych
Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Główny Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Administrator (2 etaty)
Główny Specjalista ds. wizerunku (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Kierownik Działu Informatyki
Inspektor ds. organizacyjnych w Dziale Kadr i Organizacji
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Administrator (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Księgowy Księgowa
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Inspektor ds. Eksploatacyjnych (1 etat)
Inspektor - Obsługa Kancelaryjna Zespołu Radców Prawnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Zastępca Kierownika ds. Technicznych w Administracji Domów Komunalnych (1etat)
Sekretarka Sekretarz (1 etat)
Inspektor ds. windykacji (1 etat)
Administrator (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwetorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Księgowy Księgowa
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny)
Referent w Dziale Kadr i Organizacji (zakres kadrowy)
Referent w Dziale Zamówień Publicznych
Radca Prawny jedna czwarta etatu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Referent - Obsługa Kancelaryjna Radcy Prawnego
Radca Prawny trzy czwarte etatu
Radca Prawny jedna czwarta etatu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych w Dziale Nadzoru Właścicelskiego
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa