Kanał Wyżej
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia na stanowisko:


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Inspektor w Dziale Kadr i Organizacji (zakres organizacyjny)
Specjalista w Dziale Technicznym
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Specjalista w Dziale Kontroli Wewnętrznej i Skarg
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor w Dziale Ekonomicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Specjalista w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Specjalista w Zespole Kosztorysowym
Specjalista w Dziale Zamówień Publicznych
Księgowy Księgowa
Inspektor w Dziale Ekonomicznym
Sekretarka Sekretarz
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (2 etaty)
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Główny Specjalista ds. Koordynacji Kontroli Zarządczej
Kierownik Działu Windykacji
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych (1 etat)
Księgowy Księgowa
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Kierownik Zespołu Radców Prawnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Sanitarnych
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa