Kanał Wyżej
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy
Ogłoszenia na stanowisko:
Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych (1 etat)
Inspektor ds. Elektrycznych
Inspektor ds. Sanitarnych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych (1 etat)
Administrator
Specjalista ds. Księgowości (1 etat)
Inspektor w Dziale Lokali Użytkowych
Inspektor w Zespole Przygotowania Lokali do Sprzedaży
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Inspektor Nadzoru Inwetorskiego ds. Budowlanych
Administrator
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Specjalista w Dziale Nadzoru Właścicielskiego
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Administrator
Specjalista w Dziale Technicznym
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Elektrycznych
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ds. Budowlanych
Specjalista w pionie eksploatacji
Księgowy-a
Księgowy-a
Inspektor w Dziale Lokali Mieszkalnych i Gruntów
Specjalista w pionie eksploatacji
Księgowy a umowa na zastępstwo 2 etaty
Księgowy a umowa na zastępstwo
Specjalista w Dziale Ekonomicznym
Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska pracy

Wersja standardowa