Kanał Wyżej
Zasady funkcjonowania

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy funkcjonuje w oparciu o przepisy:
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym        
(Dz. U. 2016 r., poz. 446) ustawy z dnia 15 marca 2002 r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy
(Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. 2019 r., poz. 1282 t.j.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)  


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Zasady funkcjonowania

Wersja standardowa