Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Przedmiot działalności

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności ZGN Śródmieście jest gospodarowanie powierzonymi zasobami komunalnymi, a w szczególności: 

 • ewidencja budynków, budowli, lokali mieszkalnych i użytkowych, terenów posesji i przynależnych urządzeń
 • eksploatacja komunalnych zasobów mieszkaniowych,
 • gospodarowanie lokalami użytkowymi i zawieranie umów z najemcami tych lokali,
 • organizowanie napraw, konserwacji, remontów i modernizacji zasobów komunalnych,
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli;

ZGN Śródmieście obsługuje użytkowników powierzonych zasobów komunalnych, które  stanowią własność i współwłasność Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, w zakresie:

 • zapewnienia dostaw energii, wody oraz odprowadzania ścieków i wywozu nieczystości,
 • pobieranie i rozliczanie czynszów oraz opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • utrzymywanie stanu technicznego zasobów komunalnych na poziomie umożliwiającym prawidłowe ich wykorzystanie,
 • współpraca ze wspólnotami mieszkaniowymi; 

Swoje zadania ZGN Śródmieście realizuje poprzez funkcjonowanie Administracji Domów Komunalnych, do których zadań należy:

 • obsługa eksploatacyjna powierzonych zasobów mieszkaniowych,
 • zlecanie i nadzorowanie prac konserwacyjnych i drobnych napraw,
 • usuwanie awarii,
 • pobieranie czynszów i opłat za lokale mieszkalne i użytkowe,
 • nadzór nad utrzymaniem należytego stanu technicznego zasobów komunalnych i ich prawidłowego wykorzystywania przez użytkowników i najemców,
 • zapewnienie czystości i porządku na terenie posesji i osiedli oraz w budynkach,
 • współpraca z mieszkańcami i ich wspólnotami (w tym zapewnienie niezbędnych informacji). 


Wprowadził Adam Słoń 2008-07-10
Aktualizujący Adam Słoń 2008-07-10
Zatwierdzający bzmw/mamazur 2008-07-10
Publikujący Rysiewska-Dąbkowska Faustyna (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2008-07-10
Wersja standardowa