Kanał Wyżej
Kompetencje

Dyrektor Zakładu realizuje działania określone w statucie w imieniu m.st. Warszawy, w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta m.st. Warszawy.


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa