Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Administrator (2 etaty)

Administrator (2 etaty)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
260/NK/2017
Stanowisko
Administrator (2 etaty)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
23-10-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

           Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście

                     m.st. Warszawy, ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko:

 

                                         Administrator (2 etaty)

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

- obsługa eksploatacyjna nieruchomości zarządzanych przez ZGN Śródmieście

 

 - ewidencja budynków, lokali i terenów w ramach powierzonego zasobu nieruchomości m.st. Warszawy

 

- prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą najemców lokali mieszkalnych i użytkowych


- wprowadzanie i aktualizacja danych w bazie SQL

 

- obsługa najemców i użytkowników lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i terenów tj. rozmowy z interesantami, wyjaśnianie spraw problematycznych, odpowiedzi na korespondencję itp.

 

- nadzór nad firmami utrzymującymi właściwy stan sanitarno-porządkowy posesji oraz  innymi firmami świadczącymi usługi komunalne dla nieruchomości

 

- współpraca ze służbami ADK i ZGN oraz innymi podmiotami: Strażą Miejską, Policją, Radami Osiedla, Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych itp. w sprawach  wynikających z zakresu obowiązków

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej – Administracji Domów Komunalnych, położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze, wyjściami w teren - przemieszczaniem się na terenie jednostki organizacyjnej ZGN Śródmieście.

 

    Wymagania konieczne:

 

- wykształcenie min. średnie

 - min. 3-letni staż pracy

 - znajomość regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki najmu lokali i ochrony praw lokatorów oraz własności lokali

 - znajomość obsługi komputera w zakresie MS Word,  Excel

 - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 - nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

 - doświadczenie w pracy związanej z zarządzaniem nieruchomościami

 - znajomość funkcjonowania jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy 

 - umiejętność pracy w zespole

 - dobra organizacja pracy 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 - kultura osobista

 - odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji zawodowych


- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Administratora dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o  ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r.,  poz. 922 j. t.)”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902 j. t.)

 

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 23 października 2017r. do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy,

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – ADMINISTRATOR

 

 

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 23 października 2017r. do godz. 16:00

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu

 w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Administratora w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Administratora w ramach naboru ogłoszonego dnia 09 października 2017r. 


Krzysztof Żurawski: Kobyłka


Jolanta Wielgaszewska: Warszawa


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęło 12 ofert, w tym 8 ofert spełniło wymagania formalne konkursu. Jeden z kandydatów zrezygnował z zatrudnienia. Pan Krzysztof Żurawski i Pani Jolanta Wielgaszewska spełnili kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania związane z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Podczas rozmowy rekrutacyjnej Kandydaci wykazali się znajomością regulacji prawnych w zakresie zarządzania nieruchomościami oraz posiadają doświadczenie w pracy na stanowisku administratora. Pan Krzysztof Żurawski i Pani Jolanta Wielgaszewska są osobami komunikatywnymi, łatwo nawiązującymi kontakt z rozmówcą.


  

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 09-10-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 27-11-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 27-11-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 27-11-2017
Liczba odwiedzin: 1725