Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2017 > Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)

Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
263/NK/2017
Stanowisko
Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
13-11-2017
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

 

 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy


ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko


 

                            Referent w Dziale Administracyjnym (1 etat)


Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 

 - prowadzenie bieżącej obsługi interesantów i gości wchodzących do siedziby ZGN, a w szczególności:  

 - kierowanie interesantów do właściwych komórek organizacyjnych,

 - udzielanie informacji odnośnie sposobu/etapu załatwiania spraw,

 - łączenie rozmów telefonicznych, 

  - dbałość o wizerunek recepcji, 

  - przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji przychodzącej do ZGN,

  - rejestracja faktur przychodzących do ZGN,

  - rejestracja ofert przetargowych,

 - podział i wydawanie pracownikom zadekretowanej poczty,

 - przyjmowanie, rejestracja i wysyłka  korespondencji ZGN, 

 - przyjmowanie  i nadawanie przesyłek kurierskich,

 - udzielanie informacji na temat obiegu pism,

 - przyjmowanie i ewidencjonowanie zgłoszeń o wszelkich usterkach na terenie siedziby ZGN.

 

         Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

Wymagania konieczne:


- wykształcenie minimum średnie

- znajomość obsługi urządzeń biurowych

- znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

- nieposzlakowana opinia

Wymagania pożądane:

- doskonała organizacja pracy

- inicjatywa i sprawność w działaniu

- komunikatywność

- otwartość i pozytywne podejście do ludzi

- nienaganna prezencja

- wysoka kultura osobista

- dyskrecja

- odporność na stres

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)


- podpisane oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Referenta w Dziale Administracyjnym dla potrzeb rekrutacji, zgodnie   z ustawą z dnia   29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 j. t.)”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902)

 

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 13 listopada 2017r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa


z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – Referent w Dziale Administracyjnym

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 13 listopada 2017r. , do godz. 16:00.


Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.


------------------------------------------------------------------


Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Referenta w Dziale Administracyjnym w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.


Imię i nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydata wybranego na stanowisko Referenta w Dziale Administracyjnym (1 etat) w ramach naboru ogłoszonego dnia 30.10.2017 r.: 


Sylwia Długokęcka-Szóstak – Warszawa


Uzasadnienie:


Na w/w stanowisko wpłynęło 11 ofert, spośród których 9 spełniło wymagania formalne. Jeden z kandydatów zrezygnował z zatrudnienia. Pani Sylwia Długokęcka-Szóstak w najwyższym stopniu spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania ściśle związane z charakterem pracy na stanowisku Referenta w Dziale Administracyjnym. Podczas rozmowy rekrutacyjnej kandydatka zaprezentowała wysoki poziom wiedzy merytorycznej. Jest osobą komunikatywną oraz posiada umiejętności niezbędne do zajmowania stanowiska Referenta w Dziale Administracyjnym. 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-10-2017
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-11-2017
Zatwierdzający Nowak Jacek 30-11-2017
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-11-2017
Liczba odwiedzin: 1545