Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2016 > Sekretarka Sekretarz

Sekretarka Sekretarz

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
201/NK/16
Stanowisko
Sekretarka/Sekretarz
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
26-09-2016
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki

 

 

      Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na stanowisko

 

                                             Sekretarka/Sekretarz                                           

 

Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 

- prowadzenie Sekretariatu Dyrekcji ZGN

 

- obsługa spotkań Dyrekcji ZGN

 

- przyjmowanie i łączenie rozmów telefonicznych

 

- prowadzenie rejestrów gości i interesantów

 

- przyjmowanie i rejestracja korespondencji przychodzącej do ZGN

 

- nadawanie i rejestracja korespondencji wychodzącej z ZGN

 

- tworzenie korespondencji na potrzeby Dyrekcji ZGN

 

- rejestracja faktur przychodzących do ZGN

 

- dystrybucja poczty wg dekretacji Dyrektora ZGN

 

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

 

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Jednostka nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne nie są dostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych  dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

 

 

Wymagania konieczne:

 

- wykształcenie minimum średnie

 

- znajomość obsługi urządzeń biurowych

 

- znajomość obsługi komputera w zakresie MS Office

 

- pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

 

 

Wymagania pożądane:

 

- umiejętność pracy w zespole

 

- samodzielność i dobra organizacja pracy

 

 - łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

 - kultura osobista

 

 - odporność na stres

 

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

- podpisane własnoręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list motywacyjny

 

- kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

- podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

- podpisane własnoręcznie oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane oświadczenie o treści: ”Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy na stanowisko Sekretarka/Sekretarz dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r.nr 101  poz. 926 z późn. zmianami)

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2016, poz. 902)

 


O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do dnia 26 września 2016 r., do godz. 16:00 na adres:

 

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie: Dział Kadr i Organizacji – SEKRETARKA/SEKRETARZ

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone

Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w adres w terminie do dnia 26 września 2016 r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty, które nie zostaną wykorzystane nie będą odsyłane. Niewykorzystane oferty można odebrać w siedzibie Zakładu w terminie do 3 miesięcy od dnia zakończenia naboru. Po tym terminie oferty zostaną komisyjnie zniszczone.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Sekretarka/Sekretarz w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Sekretarka/Sekretarz w ramach naboru ogłoszonego dnia

09 września 2016r. 

 

 

Sylwia Olszewska – WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 20 ofert, w tym 17 ofert spełniło wymagania formalne.

Pani Sylwia Olszewska spełniła kryteria wymienione w ogłoszeniu. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazała się oczekiwanymi przez pracodawcę umiejętnościami niezbędnymi do zajmowania stanowiska Sekretarki.

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 09-09-2016
Aktualizujący Pędzich Justyna 18-10-2016
Zatwierdzający Nowak Jacek 18-10-2016
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 18-10-2016
Liczba odwiedzin: 1752