Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - ZGN Śródmieście > Menu Przedmiotowe > Rekrutacja > 2015 > Księgowy Księgowa (2 ETATY)

Księgowy Księgowa (2 ETATY)

  Drukuj
 
Typ ogłoszenia
Nabór kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
Nr referencyjny
184/NK/15
Stanowisko
Księgowy/Księgowa (2 ETATY)
Komórka organizacyjna/Podmiot
Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy
Dzielnica
Śródmieście
Termin
08-12-2015
Etap
Zakończone postępowania rekrutacyjne
Załączniki
        Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

 

                                 KSIĘGOWY/KSIĘGOWA (2 ETATY) 

     

          Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało między innymi:

 

    - miesięczne naliczanie obciążeń na kontach najemców lokali mieszkalnych

 

       - wprowadzanie zmian dotyczących oczynszowania, decyzji o dodatkach

         mieszkaniowych i obniżkach dochodowych

 

      - naliczanie odsetek

 

   - wprowadzanie odczytów liczników i rozliczenia z tytułu mediów

 

      - księgowanie wpłat z wyciągów bankowych na indywidualne konta najemców

 

      - operacje związane z rejestracją wpłat masowych

 

 

     - analizy finansowe w zakresie rozliczeń mediów

 

  - obsługa najemców

 

Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku

  

Miejsce pracy: praca w jednostce organizacyjnej położonej na terenie dzielnicy Śródmieście. Bezpieczne warunki pracy na stanowisku. Siedziba jednostki nie jest wyposażona w urządzenia dźwigowe. Dojścia i przejścia oraz ciągi komunikacyjne w siedzibie są niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych (wózki inwalidzkie). W budynku brak jest pomieszczeń higieniczno-sanitarnych dostosowanych do osób niepełnosprawnych.

          Stanowisko pracy: stanowisko pracy związane z pracą przy komputerze.

     

            Wymagania konieczne:

 

           - wykształcenie wyższe ekonomiczne lub

 

           - wykształcenie średnie ekonomiczne i co najmniej 2-letni staż pracy

 

          - znajomość przepisów ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości, 

              ustawy o VAT, ustawy o ochronie danych osobowych

 

          - dobra znajomość pakietu Office

 

          - pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

 

         - niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

          - nieposzlakowana opinia

 

            Wymagania pożądane:

 

           - umiejętność obsługi programów do rozliczania czynszów

 

           -  dokładność, sumienność, terminowość  oraz dobra organizacja pracy

 

           -  odporność na stres

 

           -  wysoka kultura osobista

 

           -  łatwość nawiązywania kontaktów międzyludzkich

 

           -  umiejętność pracy w zespole

 

   

   Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych: w miesiącu   

   poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wskaźnik

   zatrudnienia  osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu 

   przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz

   zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,  jest niższy niż 6%.

 

                 Wymagane dokumenty i oświadczenia :

 

             - podpisane odręcznie: życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej oraz list

                   motywacyjny

 

            - kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie

 

            - kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy

 

            - kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji

                 zawodowych

 

            - podpisane odręcznie oświadczenie o posiadanym obywatelstwie

 

           - podpisane oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu)

 

- podpisane oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oświadczenie należy złożyć zgodnie z brzmieniem przepisu) - osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego „Zapytania o udzielenie  informacji
o osobie” z Krajowego Rejestru Karnego

 

- podpisane oświadczenie o treści: : “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy w związku z naborem na stanowisko Księgowy/Księgowa dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.”

 

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który  zamierza skorzystać  z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.2014.1202 j.t.)

 

 

 

 O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz

 obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub  

 przepisów  prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia

 na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka 

 polskiego, potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie 

 cywilnej.

 

 

 Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie kompletu dokumentów lub

 przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie  do dnia 08 grudnia 2015 r., do

 godz. 16:00, na adres:

 

       Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy

ul. Szwoleżerów 5, 00-464 Warszawa

 

z dopiskiem na kopercie:  KSIĘGOWY/KSIĘGOWA

 

 

     Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na w/w  

     adres w terminie do dnia 08 grudnia 2015 r., do godz. 16:00.

 

 

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Informacja o wynikach przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko Księgowy/Księgowa w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.

 

Imię i Nazwisko oraz miejsce zamieszkania kandydatów wybranych na stanowisko Księgowy/Księgowa w ramach naboru ogłoszonego dnia 24 listopada 2015r. 

 

 

Agnieszka Guszlewicz – ŁOWICZ

Anna Falacińska - WARSZAWA

 

 

Uzasadnienie:

 

Na w/w stanowisko wpłynęło 15 ofert, w tym 11 ofert spełniło wymagania formalne. Pani Agnieszka Guszlewicz i Pani Anna Falacińska  spełniły kryteria wymienione w ogłoszeniu oraz oczekiwania pracodawcy ściśle związane z charakterem pracy na przedmiotowym stanowisku. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się wiedzą merytoryczną niezbędną do zajmowania stanowiska Księgowej.

 

 

 

 

 

 

 
 
Wprowadził Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 24-11-2015
Aktualizujący Chromiński Rafał (ZGN Śródmieście) 30-12-2015
Zatwierdzający bzmw/mamazur 30-12-2015
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 30-12-2015
Liczba odwiedzin: 1811